Proizvajalec: Sutter
Koda: 804195

Tablete Chlorine Tabs 500g, Sutter

Šumeče tablete za čiščenje na osnovi dikloroizocianurata s postopkom sanacije / beljenja za vse vrste sanitacij in na ka...
Celoten opis izdelka
Zaloga Na zalogi
19,92 € z DDV
Brezplčana dostava za vsa naročila 70€
100% varen nakup
Izdelke na zalogi odpošljemo v 24 urah

Opis izdelka

Šumeče tablete za čiščenje na osnovi dikloroizocianurata s postopkom sanacije / beljenja za vse vrste sanitacij in na kateri koli površini. Za beljenje neobdelanih tkanin: vse bele ali klorno odporne barvne tkanine. Za uporabo pri temperaturi, ki ne presegajo 60 ° C.

Tabs chlorine tablete so vir klora na osnovi natrijevega diklorisocijanurata dihidrata. Najpomembnejši prednosti tega izdelka sta stabilnost in prilagodljivost. Vsi tekoči viri klora kot je recimo običajno belilo (natrijev hipoklorit) imajo težave. Na koncentracijo aktivnega klora lahko zlahka vplivajo temperatura, izpostavljenost sončni svetlobi in kakovost embalaže. Tabs Chlorine pa je zanesljiv izdelek. Uporabnik lahko ustvari raztopino, kadar je to potrebno in posledično ustvari natančno zahtevano koncentracijo klora.

Poleg tega je Tabs Chlorine zelo prilagodljiv izdelek; lahko ga uporabljamo:
• po čiščenju uporabimo kot končni nanos (npr. razpršimo po mizah v živilskem sektorju)
• ustvarimo raztopino za čiščenje, ki je alkalna in jo je potrebno nanesti le enkrat
• dodamo v pomivalni stroj in s tem dodatno pobelimo posode in skodelice

Vsaka tableta Tabs Chlorine (3,34 g) vsebuje 2,70 g natrijevega dikloro izocianurata dihidrata, kar je približno 1,50 g aktivnega klora.
- 2 tableti v 5 l vode dajeta približno 600 ppm prostega klora
- 1 tableta v 1 l vode daje približno 1500 ppm prostega klora.


Tehnične informacije

Dodatne lastnosti
Naziv Vrednost atributa
Pakiranje 12 KOS = 1 KRT
Enota KOS

Ocene in mnenja

RAZVRSTITEV NEVARNIH MATERIALOV PO ZAKONU O KEMIKALIJAHOPOZORILNA BESEDA: POZOR

Stavki o nevarnosti:
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:
P280 Zaščitite oči/obraz.
P301+P310
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P402+P404 Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.
P411 Hraniti pri temperaturi do .. °C/... °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Posebne oznake:
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.
EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini
(klor).

Sestavine:
Vsebuje
troklozen natrij, dihidrat
Vsebina proizvoda:
belila na osnovi klora > 30 %
S prijavo na e-novice do
10% popusta na prvi nakup.
Bodite prvi obveščeni o naših akcijskih ponudbah, novicah in novostih na trgu. **S prijavo na e-novice podajate soglasje, da se strinjate s pogoji poslovanja, ter da vam lahko družba Makom na vaš posredovani elektronski naslov pošilja različna promocijska sporočila v skladu s politiko zasebnosti podjetja.